Śledź nas na:Pojęcie pedagogiki, subdyscypliny, działy

Resocjalizacyjna:

 • Zajmuje się opieką, wychowaniem, kształceniem jednostek o tak zwanej zaburzonej socjalizacji, czyli wykazujących objawy niedostosowania społecznego. Składa się z: aksjologii wychowania resocjalizującego (ukazują sens resocjalizacji na bazie wartości i celów ogólnospołecznych)

 • teorii wychowania resocjalizacyjnego (formułuje twierdzenia o zależnościach zachodzących pomiędzy faktami wychowawczymi)

 • metodyki oddziaływań (resocjalizacja obejmuje wiedzę i umiejętności dotyczące bezpośredniej pracy z podopiecznym).

 • Wyrosła z pedagogiki specjalnej, medycyny sądowej i kryminologii.

 • Przedstawiciele: Czesław Czapów, Stanisław Jeglewski, Jan Konopnicki, Otto Lipkowski, Jarosław Pytka.

Pedeutologia:

 • Zajmuje się analizą zagadnień związanych z zawodem nauczyciela, doborem kandydatów do zawodu nauczyciela, zagadnieniami kształcenia i samokształcenia nauczycieli oraz przemianami zachodzącymi w relacji nauczyciel - uczeń.

 • Badania prowadzi się nad osobowością nauczyciela, poziomem i zakresem jego wykształcenia, warunkami i efektywnością jego pracy.

 • Przedstawiciele: Grzegorz Piramowicz, Jan Władysław Dawid, Stefan Szuman, Stanisław Dobrowolski, Z. Mysłakowski, Kreutz, S. Baley.

Andragogika:

 • Jest to dyscyplina zajmująca się badaniem warunków edukacji i samokształcenia osób dorosłych (od 21 roku życia) normy UNESCO.

 • Działy:

 • andragogika ogólna ? zajmuje się kierunkami i doktrynami pedagogicznymi w zakresie kształcenia dorosłych.

 • teoria wychowania dorosłych

 • teoria nauczania dorosłych

 • teoria porównawcza ? porównuje historię systemu edukacji dorosłych

 • Wyrosła z pedagogiki społecznej.

 • Przedstawiciele: Aleksander Kamiński i Lucjan Turos.Zobacz także