Śledź nas na:Metodologia

Sondaż diagnostyczny - jest to metoda pozwalająca na jednorazowe przebadanie populacji ludzkiej rozproszonej w przestrzeni. Określa całokształt atrybutów strukturalnych i funkcjonalnych danego zjawiska i pozwala ustalić jego charakter i specyfikę. Badania sondażowe nie wymagają bezpośredniego udziału badacza, a przeprowadzane są na populacji ludzkiej od około 100 osób do kilku dziesięciu tys.

 

Wywiad - polega na bezpośredniej rozmowie badanego z badaczem w oparciu o ukierunkowany zakres pytań.

 

Kwestionariusz wywiadu - jest to arkusz zawierający listę pytań do badanego i puste miejsce, bądź też odpowiedź do zakreślania przez badanego. Różni się od ankiety tym, że jest w nim więcej pytań otwartych.

 

Ankieta - jest techniką polegającą na przewidzeniu odpowiedzi badanego i poproszeniu go, aby zakreślił odpowiednią. Typy:

  • wręczana bezpośrednio

  • pocztowa

  • medialna ( Internet, telefon).

 

Kwestionariusz ankiety - jest to arkusz, na którym znajdują się pytania i odpowiedzi skategoryzowane.

 

Obserwacja - jest techniką polegającą na wtopieniu się badacza w tłum badanych i notowaniu spostrzeżeń w oparciu o wcześniej przygotowane narzędzia. Typy obserwacji:

  • uczęszczająca – wtedy, gdy badacz przez długi czas przebywa w grupie badanych (ok. miesiąca)

  • jawna:

  • pośrednia, jest to taka obserwacja, w której mówi się grupie, że jest obserwowana, informując jaki jest cel i czemu służy ta obserwacja

  • bezpośrednia, informuje się grupę, że jest obserwowana , wtapiamy się w nią ale nie mówimy jaki jest cel obserwacji. Aklimatyzacja trwa ok. 2 tygodni.

 

Dziennik obserwacji - codziennie przez miesiąc zapisujemy szczegółowe ustalenia płynące z obserwacji.

 

Arkusz obserwacji - forma tabeli, podzielonej na poszczególne zagadnienia które obserwujemy. Obserwacje są prowadzone kilka razy i nie regularnie.

 

Dyspozycje obserwacji - są to równoważniki zdań przedstawiające zagadnienia które obserwujemy.

 

Dokument -w pedagogice jest lub mogą to być różnego rodzaju dzienniki, dzienniki lekcyjne, regulaminy, listy, pamiętniki, książki, czasopisma, teksty muzyczne, filmy, teledyski, itp.Zobacz także