Śledź nas na:Metodologia

Do studium indywidualnego przypadku i biografii stosujemy technikę wywiadu, obserwacji i analizy dokumentów.

 

Monografia pedagogiczna (od monos - jedynej):

  • Polega na dogłębnej analizie życia jednej osoby.

  • Przypomina biografię, a analizując życie jednostki ukazują się koleje jej losów od okresu narodzenia poprzez doświadczenia wieku dziecięcego, mogące przyczynić się do powstania określonych zainteresowań, uzdolnień poprzez analizę przebiegu tych uzdolnień w okresie dorosłości i wkładu w rozbudowę określonego porządku społecznego, bądź rzeczywistości naukowej.

  • Pisząc monografię osoby badacz interpretuje jej losy poprzez pryzmat dorobku jaki wniosła ona w życie społeczne, bądź rozwój nauki.

  • Zawiera mniej cytatów niż biografia.

  • Pozwala na większą interpretację założeń badacza i pozyskiwanie materiałów do analiz od osób bliskich.

 

Metoda jakościowej analizy treści:

  • Przeniknęła do pedagogiki w 1960 r. z badań prasoznawczych.

  • Stosuje się ją głównie w badaniu tekstów historycznych.

  • Jej celem jest rozpoznanie wartości normy zachowań ról społecznych, obyczajów i obrzędów pojawiających się w czasopismach, przekazach filmowych i muzycznych.

 

Metoda monograficzna:

Stosuje się te same techniki i narzędzia co w przypadku studium i biografii. Znajduje również zastosowanie ankiety i narzędzia kwestionariusza ankiety.

 

 Zobacz także