Śledź nas na:Obszary zainteresowań pedagoga. Pedagogiczne aspekty uzależnień.

Przebieg uzależnienia (cykl):


Rausz - uczucie błogostanu lub wesołości pojawiające się po użyciu środka psychoaktywnego (tzw. rausz pozytywny) lub też uczucie przygnębienia, agresji lub ospałości (rausz negatywny).


Zależność psychologiczna - nieodparta potrzeba zażycia środka pobudzającego po to, aby był rausz. Nasilenie jest zależne od stopnia choroby.


Tolerancja - konieczność zażywania coraz większej ilości środków psychoaktywnych po to, aby był stan rauszu, co pozwoli uniknąć objawów psychologicznych.


Głód psychiczny - jest to przymus zażycia przejawiający się natręctwami myślowymi. Natręctwa oscylują wokół potrzeb zażywania i są silne na tyle, że występuje brak koncentracji na czymś innym.


Zespół abstynencki (zależność fizyczna) – są to szeregi objawów somatycznych pojawiających się po zaprzestaniu zażywania środka. Są to: łzawienie, katar, bóle głowy, dreszcze, bóle brzucha, gorączka, wymioty, łamanie w mięśniach, drgawki, nadmiar potliwości, omamy.


Zależność społeczna - nie musi występować. Jest to uzależnienie się od grupy. Dana osoba uzależnia się od rytuałów i obrzędów związanych z odurzaniem się. Jest tym większa im bardziej nietolerancyjne jest wobec uzależnionych społeczeństwo.Przyczyny uzależnienia (etnologia uzależnienia):


Medyczne

 • biochemiczno - metaboliczne - uzależnienie powstaje jako rezultat zażywania wyłącznie substancji chemicznych

 • przyczyny występują z organicznego ukształtowania mózgu

 • przyczyny drzemiące w wewnętrznym wydzielaniu organizmu

 • skłonności do uzależnień mają osoby z określoną budową wątroby i trzustki

 • czynniki genetyczne – uzależnieniom łatwiej ulegają dzieci osób uzależnionych w związku z tym, że rodzą się uzależnione


Osobowościowe:

W psychologii do czynników etiologicznych uzależnień zaliczamy:

 • tendencje do redukowania lęków i stresu za pomocą alkoholu

 • ekstrawertywne typy osobowości

 • określony typ układu nerwowego (pobudzenie przeważa nad hamowaniem)

 • zatrzymanie rozwoju osobowości w tzw. stadium dziecięcym, gdzie jest tendencja do zabawy

 • zaburzenia między rodzicami a dziećmi zwłaszcza przekątna płci


Środowiskowe:

Socjologia. Przyczyny uzależnień to:

 • zjawisko uzależnienia nasila się w warunkach społecznej anomii, czyli wtedy, kiedy jest konflikt pomiędzy wartościami i normami wpajanymi jednostce a tym co jednostka ta obserwuje w realnym życiu.

 • propagowanie mody na uzależniony styl życia

Pedagogiczne. To podział na trzy grupy:

 • Rodzina:

 • nieprawidłowości w środowisku rodzinnym (rodziny patologiczne)

 • nieprawidłowe postawy rodzicielskie zwłaszcza nadopiekuńczość lub nadmierny rygor

 • błędy wychowawcze popełniane przez rodziców przejawiające się niekonsekwencjami

 • brak jednolitej spójności w systemie wartości w rodzinie

 • brak zainteresowania dziećmi

 • Szkoła:

 • brak prowadzenia programu na terenie szkoły

 • przeładowanie szkół, na zajęciach brak możliwości obserwacji ucznia

 • przeładowania programu szkolnego i zwiększanie wymagań

 • zaburzenia w relacjach nauczyciel – uczeń

 • Grupa rówieśnicza:

 • skłanianie towarzystwa do próbowania środków psychoaktywnych przy braku umiejętności odmawiania

 • przynależność do grupy rówieśniczych, w których uzależnienie jest stylem życia.
Zobacz także