Śledź nas na:Metodologia

Modele badań:

  • Jakościowe – specyfiką tych badań jest bezpośredni kontakt badanego z badaczem. Koncentrują się one na subiektywnych przeżyciach badanego. Badany traktowany jest tu jako współuczestnik procesu badawczego. Mogący swobodnie interpretować swoje przeżycia i doświadczenia. Czas takiego badania uzależniony jest od potrzeb tematu i wynosi od kilku do kilkudziesięciu godzin.

     

  • Ilościowe - model ten nazywany scjentystycznym. Badania te nie wymagają obecności dużej populacji badawczej trwają kilkanaście minut nie wymagają także bezpośredniego kontaktu badacza z badanym. Badany nie ma wpływu na interpretacje rzeczywistości bo jako osoba upoważniona do tego występuje wyłącznie badacz. Badania takie poddawane są analizie matematycznej i statystycznej, obliczane za pomocą specjalnych wzorów.

     

  • Model eklektyczny czyli triangulacyjny - model ten łączy w sobie badania ilościowe, które stanowią jego podstawę jak i badania jakościowe które stanowią jego dopełnienie. Wymaga mniejszej populacji badawczej niż model ilościowy, również statystycznego opracowania danych jak i analizowania przeżyć osób badanych.

Model badań Metody Technika Narzędzie badawcze
Jakościowa Sondaż diagnostyczny wywiad Kwestionariusz wywiadu
    ankieta Kwestionariusz ankiety
    obserwacja -Dziennik obserwacji
      -Arkusz obserwacji
      -Dyspozycja obserwacji
    Analiza dokumentu -Dyspozycja do analizy dokumentu
Ilościowa Eksperyment Pedagogiczny ankieta Kwestionariusz ankiety
    obserwacja Dziennik obserwacji
      Arkusz obserwacji
      Dyspozycja do analizy
  Monografia pedagogiczna Wywiad Kwestionariusz wywiadu
    Ankiet Kwestionariusz ankiety
    Obserwacja Dziennik, arkusz, dyspozycja do analizy obserwacji
    Analiza dokumenty Dyspozycja do analizy dokumentu

 

Metoda badań - jest to zespół podjętych i teoretycznie uzasadnionych zabiegów mających regulować całokształt postępowania badacza. Do badań jakościowych i ilościowych mamy inne specyficzne metody.

 

Technika - jest to zespół zabiegów odpowiednio do metody badań, regulowanych praktycznymi dyrektywami.

 

Narzędzie badawcze - jest to przedmiot służący do realizacji określonych technik badawczych.Zobacz także