Śledź nas na:Obszary zainteresowań pedagoga. Pedagogiczne aspekty uzależnień.

Modele uzależnień:
- Medyczny
- Psychologiczny
- Społeczny

Medycyna najwcześniej zajęła zajmować się tym problemem.


ALKOHOLIZM


Pierwsza koncepcja choroby stworzona została przez Imanuela Jellineka, który leczył alkoholizm.


Uzależnienie wg. Jellinka – to używanie napojów alkoholowych, przyczyniających się do szkód indywidualnych, społecznych bądź obydwu.


Chorobę alkoholową podzielił na 5 rodzajów:

 • typu α

 • typu β

 • typu γ

 • typu Δ

 • typu epsilon

Poszczególne typy odróżnił stopniem uzależnienia psychicznego i fizycznego, powikłań i degradacji psychospołecznej.


Alkoholizm typu α – objawy: zależność psychiczna, redukcja stresu przy jego pomocy, tendencje do unikania kontaktów interpersonalnych.

Alkoholizm typu β – cechuje: powikłania somatyczne (nieżyt żołądka, marskość wątroby lub zespół abstynencki)

typu γ – silne wahania na alkohol, zjawisko braku kontroli, zespół abstynencki

typu Δ – wzrost tolerancji na alkohol, zespół abstynencki

Te cztery typy zaliczył do choroby alkoholowej.

typu epsilon- pijaństwo tymczasowe, faza przedwstępna choroby alkoholowej


NARKOMANIA


Pierwsza definicja pod koniec lat 50-tych XX w.

Narkomania - pod tym pojęciem rozumiano stan spowodowany stosowaniem leków i innych substancji psychoaktywnych, które mogą modyfikować jedną lub więcej funkcji żywego organizmu przyczyniając się do jego szkód i ubytków.


  Model społeczny:

   

  Socjologiczny:

 • Koncepcja uzależnień jest 3 –płaszczyznowa:

 • uwaga skierowana na przyczyny uzależnień rozpatrywana w kategoriach kryzysu wartości

 • uwaga skierowana na społeczno - ekonomiczne konsekwencje zjawiska np. renty, utrzymywanie placówek odwykowych

 • uwaga skierowana na badanie rozmiarów spożycia poszczególnych środków i związanych z tym przestępczych czynów.

  Pedagogiczny:

 • Zwraca uwagę na negatywne konsekwencje używania środków psychoaktywnych dla rozwoju osobowości człowieka i nieprawidłowości zachodzących w jego rodzinie. Definiuje się tu chorobę jako: chorobę jednostki, rodziny; społeczeństwa, wymagającą podjęcia środków profilaktycznych, terapeutycznych i kompensacyjnych.
Zobacz także