Śledź nas na:Pojęcie pedagogiki, subdyscypliny, działy

Gerontologia:

  • Dyscyplina pedagogiczna zajmująca się badaniem możliwości i uwarunkowań edukacji, uwarunkowań pomocy i organizacji czasu wolnego osobie starszej(osoba po 65 roku życia) Działy:

  • gerontologia ogólna

  • teoria wychowania starszych teoria nauczania starszych

  • teoria porównawcza

  • Wyrosła z pedagogiki społecznej.

  • Przedstawiciele: Aleksander Komiński, Barbara Tryfan, Kinga Wiśniewska-Groszkowska, Jan Wołoszyn.

Promocji zdrowia:

  • Początek lata 90-e.

  • Wyrosła z dyscyplin: społecznej, specjalnej i kulturowej.

  • Zajmuje się zagadnieniami profilaktyki, terapii konstruktywnej oraz czasu wolnego, dialektyki. Przedstawiciel: Ewa Syrek.Zobacz także