Śledź nas na:Obszary zainteresowań pedagoga. Pedagogiczne aspekty uzależnień.

Pomoc osobom uzależnionym:


Pozarządowe instytucje świadczące pomoc osobom uzależnionym, są to grupy samopomocy – anonimowi narkomani, AA. Grupy takie mają status wspólnot niezależnych materialnie, ideologicznie, religijnie, politycznie. Powstały w 1935 r. w U.S.A., a w połowie lat 80-tych zaczęły masowo powstawać w Polsce. Program powrotu do zdrowia w takich grupach oparty jest na regularnym i systematycznym uczestnictwie w meetingach. Realizuje się program 12 kroków - 12 tradycji i ciągłej samorealizacji poprzez pracę nad sobą i pomoc innym. Meetingi – spotkania, które odbywają się najczęściej w prywatnych mieszkaniach lub w placówkach leczniczo – odwykowych. Trwają ok. 2 h, a obowiązują na nich konkretne zasady:

 • nie wolno używać nazwisk, ujawniać adresów itp.

 • każdy chory przedstawia się imieniem z przedrostkiem uzależniony

 • nie wolno zabierać głosu pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 • obowiązuje pełna anonimowość – tajemnica zasłyszanych informacji

 • uczestnicy grupy powinni przyjść na spotkanie z własnej woli, a ponadto wyrazić chęć pomocy innym

 • wolno mówić tylko o sobie i swoich doświadczeniach

 • nie wolno przywoływać cudzych wypowiedzi i oceniać innych ludzi

 • w tzw. meetingach zamkniętych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uważające siebie za uzależnionych

 • w meetingach otwartych mogą uczestniczyć krewni, znajomi, osoby bliskie i zainteresowane tą tematyką.


12 kroków – 12 tradycji


Kroki odnoszą się do pracy podjętej w grupie i zawierają następujące wskazówki:

 • uznanie własnej choroby i wynikającej z niej bezsilności

 • odzyskanie wiary w możliwość wyzdrowienia przy pomocy grupy

 • uwierzenie w coś lub kogoś (siła wyższa) kto pomoże w leczeniu

 • dokonanie gruntownej analizy moralnej własnych zachowań

 • zaakceptowanie i zrozumienie popełnianych w życiu błędów

 • praca nad likwidacją wad charakteru

 • naprawienie szkód wyrządzonych innym osobom w trakcie uzależnienia czynnego

 • analiza obecnego życia i popełnionych w nim błędów

 • naprawianie błędów na bieżąco

 • konieczność ciągłej pracy nad sobą

 • konieczność pomocy innym12 tradycji – są to wskazówki zawierające funkcjonalne zasady odnoszące się do grupy:

 • Preferowanie dobra zbiorowego nad dobrem indywidualnym.

 • Możliwość pełnienia ról funkcjonalnych.

 • Trwanie w zdrowiu i pomoc innym w jego utrzymaniu.

 • Niezależność materialna, polityczna, religijna.

 • Konieczność świadczenia pomocy – honorowo.

 • Możliwość tworzenia, sformalizowania struktur organizacyjnych.

 • Konieczność zachowania anonimowości.

 • Samodoskonalenie – praca nad sobą:

 • Uzależniony pod koniec każdego dnia analizuje wszystkie czyny popełnione w ciągu dnia. Odpowiada sobie na następujące pytania:

  czy byłem dziś uczciwy?

  czy starałem się zachować zdrowie?

  czy myślałem o zażyciu środka psychoaktywnego?

  czy zrobiłem coś wartościowego dla siebie?

  czy zrobiłem coś wartościowego dla innych?

  czy moje zachowanie było przemyślane?

  czy zrobiłem coś wartościowego dla własnej osobowości?

  czy zrobiłem coś wartościowego dla rozwoju swojego ciała?

  czy nikogo nie skrzywdziłem i uraziłem?

   

Program na 24 h – zawarte są w nim pytania, które stanowią temat do rozmów na cotygodniowe spotkania grupowe.


Gestorzy – zakładają grupę samopomocy na danym terenie, aby pomoc sobie i innym.

Rzecznicy – osoby, które pracują w grupie i reprezentują jej interesy na zewnątrz.

Sekretarze - osoby protokołujące spotkanie, zapisują ich przebieg i prowadzą dokumenty grupy.

Inne osoby funkcyjne - ich liczba zależna jest od wielkości grupy np. przedstawiciel do spraw współpracy z mediami, kolporterzy.

Sponsorzy - osoby wspierające psychicznie, osoby krócej zdrowiejące.

Uczestnicy - osoby uczestniczące w spotkaniu.Zobacz także